pritaikyti

pritaikyti
adapt

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • pritaikyti — pritáikyti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • pritaikyti — Š, Rtr, KŽ, DŽ1; R71,416, MŽ94,561, N, LL198, L 1. tr. NdŽ nustatyti tiesiai į taikinį: Pritaikė į patį žandą M. | refl.: Netrukus pamatė kiškį, prisitaikė ir jau buvo bešaunąs J.Balč. Ir jaunasai Gerulavičius prisitaikęs šovė iš parabelio į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • automatiškai pritaikyti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pažymėto objekto savybėms, kurios būtų kiek galima tinkamesnės duotoje situacijoje, automatiškai parinkti. Automatinis pritaikymas patogus pradedantiems, neįgudusiems naudotojams arba kai reikia… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • pritaikinti — Rtr; L žr. pritaikyti: 1. NdŽ. | refl. Š. 2. N, Š, NdŽ Pritaikino medžiagą i pasiuvo gražiausį švarką DūnŽ. Tada padirbam dangtį tokį [aviliui], pritaikinam Krž. Pritaikino raktą ir atsirakino [duris] Vkš. Ankštos ir nepatogios mūsų pilys, gintis …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pritinkinti — pritìnkinti 1. NdŽ, KŽ žr. pritaikyti 2: Lig pritiñkina [batelį], lig atranda… Adm. Negaliu rakto spynai pritìnkyt Kp. Jis moka, pritìnkina ir degtuku atrakina [mašiną] Slm. Kur aš pritìnkinsiu tokio pat medžio! Brž. Iš priekio eina lenkti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • autofit — automatiškai pritaikyti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda pažymėto objekto savybėms, kurios būtų kiek galima tinkamesnės duotoje situacijoje, automatiškai parinkti. Automatinis pritaikymas patogus pradedantiems, neįgudusiems… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • toliaregis — toliarẽgis 1, toliarẽgė 1 dkt. Lę̃šiai pritáikyti ir toliarẽgiams, ir trumparẽgiams …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • toliaregė — toliarẽgis 1, toliarẽgė 1 dkt. Lę̃šiai pritáikyti ir toliarẽgiams, ir trumparẽgiams …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • atitaikyti — BŽ401, KŽ 1. tr. parinkti, rasti, padaryti tinkamą, norimą: Atataikyti Š. Iš rozo to daikto neattaikiau Rdm. Atitaikyta yr – žentas ir uošvis toks o toks Rdn. O aš attaikiau tokį vagoną, kur šilta Lp. Vaikiukai muni vedė penkis kilometrus, kol… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • brauktuvai — brauktùvai sm. pl. (2) 1. K įrankis su geležiniais dantimis linų galvutėms braukti (kapoti), braukčiai, šukuočius: Lingalvojus, į kaboklį įdėtus, pusiaužniuga kerta brauktùvai vienu krauklu J. Paieškokit brauktuvùs, eisim linų galvutes braukt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dataikyti — ×dataikyti (hibr.) 1. žr. pataikyti 2: Senam i valgį reikia dataikyt Klt. Dataikyk tu žmogus [druskos], bijojau persūdyt Žl. 2. žr. sutaikyti 1: Spragilais kuliant reikia dataikyt Krm. 3. refl. impers. žr. pataikyti 11 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”